Bockning av plåt

Bockning av plåt är ett mycket effektivt sätt att forma slitstarka plåtkomponenter för en mängd olika sorters produkter.

Läs mer »

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning är ett samlingsnamn för olika metoder till att forma och beskära plåt till användbara komponenter och produkter.

Läs mer »

Laserskärning

Laserskärning är en mycket effektiv skärmetod där en laserstråle används till att smälta bort material med stor precision och fin snittyta.

Läs mer »

Modern plåtbearbetning

Plåtbearbetning

Plåt är ett material som är mycket mångfacetterat och används för en mängd syften inom dagens metallindustri. Med hjälp av modern teknik är numera metoderna för plåtbearbetning både snabba, säkra och effektiva samt kan anpassas för produktion av plåtkomponenter av varierade mått och syften. Plåten är oumbärlig som del av bland annat takdetaljer och det finns en mängd olika sorters plåt anpassade för olika syften som alla kan bearbetas smidigt med moderna metoder i svenska industriverkstäder.

Plåtbearbetning i Sverige

Traditionellt sett kallas de som arbetar med plåt för plåtslagare och till denna term finns även underkategorier såsom tunnplåtslagare eller byggnadsplåtslagare. Detta är yrken där man framförallt arbetar ute på byggen med exempelvis takkonstruktioner. Men en annan form av plåtbearbetning som är central i Sverige handlar om den som sker på landets alla industriverkstäder. Här arbetar man med att hantera plåt, beskära och bearbeta den på olika sätt till komponenter som sedan kan användas vid olika konstruktioner. Detta gör man med hjälp av olika tekniker och maskiner som alla samverkar till att ta fram plåt av hög kvalitet så snabbt och billigt som möjligt. Just snabbheten är viktig då enorma mängder plåt används vid produktion varje år. Bara man betänker att varje fordons registreringsskylt är gjord i plåt säger det en hel del om hur vanlig denna tunna metall är.

Plåtens egenskaper

Plåt är ett populärt och användbart material av flera anledningar. Dels så får man en så fin tunnhet vilket innebär att plåt viktmässigt är mycket smidig att hantera och arbeta med. Ofta jobbar man med stora sjok av plåt som klipps ner eller böjs till en mer hanterbar modell, men inga större krafter behöver tas till för att detta ska uppnås. Samtidigt som plåten är tunn så är den stark då det trots allt är en metall det handlar om. Styrkan bestäms delvis av plåtens tjocklek och delvis av materialet. Korrugerad plåt tillhör den nättaste och tunnaste formen av plåt och denna passar bra till allt från fasadbeklädning till delar av mindre flygplan. Grovplåt av stål är tjockare, minst fem millimeter, och används inom byggbranschen.

Moderna metoder

I moderna svenska verkstäder finns flera väl utvecklade tekniker för plåtbearbetning. Två av de vanligaste är laserskärning och plåtbockning. Laserskärning är ett smart alternativ då mycket stora volymer av plåt behöver beskäras, då metoden är mycket snabb. Lasern ger perfekta skärsnitt och smälter helt enkelt bort materialet för att skapa ett snitt. Övrig plåt berörs aldrig av verktyget och är därför helt opåverkad av momentet. Plåtbockning handlar istället om att böja till ett färdigskuret plåtstycke så att det får en önskad form eller vinkel. Detta sker med en så kallad kantpress som är ideal för plåtens tunna form. Plåten kläms fast i maskinen som sedan med stor precis kraft böjer den utifrån förbestämda vinklar.